REI'sROOM@JP


31
Category: ★TALK   Tags: ---

遲來的疲憊

要整理的雜物(務)多到處理不完,現在低電量運轉中…

從日本回來時,那邊氣溫已經涼到讓人覺得「啊啊秋天來了」,結果台灣這邊繼續熱跟什麼似的…緯度高低果然有差嗎(汗

聽說下週氣溫要降五度真是太好了,只要不下雨什麼都好,我不想再開冷氣了啊>口<1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

top bottom